top of page

Dashboard for the management of Primary Care Centers

fondo
DASHBOARD

Currently, these centers use various tools to analyze health data, and +Ariadn'ap aims to simplify this process with a web application.

The platform provides automated data collection and processing, creating graphical visualizations of each center's performance. With features such as data collection and indexing, search, analysis and visualization, +Ariadn'ap offers easy and secure access from any device.

+ARIADN'AP

Automation of reports and objectives of the Health sector

APP ARIADN'AP

"Al Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) disposem d’un Quadre de Comandament que recopila i analitza de forma automatitzada les dades d’activitat i indicadors dels nostres centres d’Atenció Primària.

 

I això és gràcies a l’equip de Soidem, que ens ha permès dissenyar un quadre molt personalitzat i enfocat a les nostres necessitats. Treballar amb ells és un plaer!,  són flexibles, compromesos i actuen amb rapidesa davant les nostres sol·licituds."

Silvia Roura
Adjunta a Gerència

bottom of page