top of page

Privacy & Policy

DECLARACIÓ DE PRIVACITAT

 

DADES GENERALS

 

D'acord amb larticle 10 de la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la vostra disposició les dades següents:

SOIDEM DATA TECHNOLOGIES està domiciliada al carrer Puigsacalm, 8, H, 4-1, 08227, Terrassa (Barcelona). Espanya. Amb CIF B16979106. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb seient 3002 del Diari 1360, inscripció 1a del full B-569361, al foli 146 del tom 48009 de l'arxiu, de la secció General de Societats.

A la web www.soidemdt.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre SOIDEM DATA TECHNOLOGIES i el seu objectiu principal és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l'empresa, als serveis i solucions que s'ofereixen .

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, i de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les seves dades és SOIDEM DATA TECHNOLOGIES, amb domicili al Carrer Puigsacalm, 8, H, 4-1, 08227, Terrassa (Barcelona)

1.FINALITATS:

SOIDEM DATA TECHNOLOGIES, us informa que tractem les dades de caràcter personal que se'ns faciliten per gestionar relacions contractuals, i oferir a persones interessades ia clients de SOIDEM DATA TECHNOLOGIES, informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb SOIDEM DATA TECHNOLOGIES, en concret, informació sobre:

  • Proporcionar informació sobre les nostres solucions i serveis.

  • Respondre les vostres preguntes i sol·licituds.

  • Invitacions a esdeveniments i enviament de promocions.

Les comunicacions sobre activitats, productes i serveis poden ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L'interessat autoritzarà l'enviament de comunicacions comercials en acceptar el registre a qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades, com per exemple aquells inclosos a la nostra pàgina web.

2.DADES QUE ES TRACTEN

Les dades a tractar per SOIDEM DATA TECHNOLOGIES, en el marc de la relació amb l'interessat i condicionat a les finalitats consentides, s'hi inclouen: nom, cognoms, telèfon i correu electrònic de treball, nom de l'empresa.

3.CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per donar resposta a la relació contractual, per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades, i en qualsevol cas mentre no se sol·liciti la supressió per l'interessat, així com el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin dacord amb cada tipologia de dades.

4.DESTINATARIS ALS QUALS ES COMUNICARAN LES DADES.

Les dades de l'interessat podran ser comunicades a altres empreses del nostre grup ia aquells proveïdors als quals contractem per al tractament de dades en nom nostre exclusivament per a les finalitats indicades.

També poden ser cedits en els casos en què hi hagi una obligació legal.

5.LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

La base legal per gestionar la relació amb el client i altres interessats i oferir informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb SOIDEM DATA TECHNOLOGIES, pot ser l'execució d'un contracte, o bé, el consentiment inequívoc de l'nteressat en cas de no existir una relació contractual prèvia.

6.DRETS DE L'INTERESSAT.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SOIDEM DATA TECHNOLOGIES, estem tractant dades personals que li concerneixin o no. Les persones interessades i clients tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits .

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els clients o interessats podran oposar-se al tractament de les dades. SOIDEM DATA TECHNOLOGIES deixarà de tractar les dades excepte per motius imperiosos legítims, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que SOIDEM DATA TECHNOLOGIES només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei.

Quan les dades es recullen en un format estructurat, els clients o interessats podran demanar a SOIDEM DATA TECHNOLOGIES la transmissió directa de les seves dades a altres responsables o rebre les seves dades en format electrònic, per emmagatzemar-les als dispositius propis, sense necessitat de transmetre-les a altres responsables.

L'interessat podrà exercir aquests directes mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@soidemdt.com, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret que voleu exercir. Així mateix, podreu fer la sol·licitud per correu postal a l'adreça indicada anteriorment.

Finalment, informem als interessats que poden presentar una reclamació relacionada amb el tractament de les vostres dades personals davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es).

CONDICIONS D'ÚS

Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'usuari a fer un bon ús del web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o els interessos de tercers.

Ser usuari del web de www.soidemdt.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i allò que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no esteu d'acord amb aquestes condicions no continueu usant aquesta web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

RESPONSABILITATS

SOIDEM DATA TECHNOLOGIES no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.
Tot i això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, SOIDEM DATA TECHNOLOGIES es compromet a la retirada o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

L'empresa tampoc no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del programari instal·lat a l'ordinador de l'internauta. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l'usuari es connecti a Internet. Igualment, no es garanteix la inexistència dinterrupcions o errors en laccés al lloc web.

Així mateix, SOIDEM DATA TECHNOLOGIES es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir-ne cap responsabilitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SOIDEM DATA TECHNOLOGIES és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa.
Cap material publicat en aquesta web no podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de SOIDEM DATA TECHNOLOGIES.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a SOIDEM DATA TECHNOLOGIES de manera gratuïta. No heu d'enviar informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.
Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són propietat de SOIDEM DATA TECHNOLOGIES són marques registrades dels seus propietaris respectius i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen a la web de SOIDEM DATA TECHNOLOGIES a efectes de promoció i recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o l'eliminació de la informació que els pertany.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l'activitat que s'hi desenvolupa seran competents Jutjats de Madrid (Espanya), renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

POLÍTICA DE COOKIES

SOIDEM DATA TECHNOLOGIES pel vostre propi compte o el d'un tercer contractat per a prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l'usuari navega pel lloc web. Les galetes són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el temps de navegació.
Les cookies utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el vostre ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les galetes és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i els paràmetres del trànsit, controlar el procés i el nombre d'entrades.
L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no cal que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió tal a cadascun dels serveis la prestació del qual requereixi el registre previ.
En tot cas, les galetes tenen un caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas no s'utilitzaran cookies per recollir informació de caràcter personal.

bottom of page